EkoHROK klijent je napredno rješenje za pristup i komunikaciju banaka s bazom podataka Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK). Cilj EkoHROK aplikacije je omogućiti brzu integraciju bankama sa središnjom bazom HROK.

Rješenje se bazira na najnovijim web-tehnologijama i radi jednako brzo, pouzdano i skalabilno za jednog, kao i za nekoliko stotina korisnika. EkoHROK se može koristiti kao zasebna web aplikacija, ili, kao web-servis, naglasak je na jednostavnosti integriranja u postojeće bankarske sustave i aplikacije.

  • EkoHROK pruža bankama mogućnost korištenja jednog generičkog korisničkog računa, ovlaštenog od strane HROKa, kao i vođenje centralne evidenciju svih potpisanih suglasnosti za slanje upita prema HROKu koja je dostupna u svim poslovnicama.
  • EkoHROK klijent daje mogućnost kontrole i uvida u detaljne podatke o komunikaciji s HROK-om, kao i povijest upita i odgovora za pojedinog klijenta.
  • Formiranjem lokalne baze kreditnih izvješća potrošača i upravljanjem komunikacijom s HROK-om prema predefiniranim parametrima, banka smanjuje svoje troškove i optimizira poslovanje.
  • Zaposlenicima banke osigurava potpunu privatnost. Samo ovlaštenoj skupini korisnika dozvoljava slanje zahtjeva prema HROK-u i dozvoljava uvid u podatke kreditnih izvješća bančinih zaposlenika.
  • Aplikacija koristi jedan, od HROK-a autorizirani, generički korisnički račun za komunikaciju s HROK-om i integrira se u autentifikacijski sustav banke. Korisnici se ne prijavljuju dodatno na aplikaciju pa tako banka ne mora organizirati i voditi brigu o distribuciji HROK korisničkih računa, npr. o zaboravljenim lozinkama.
  • Koristeći programska sučelja omogućeno je povezivanje EkoHROK Klijenta s bančinim aplikacijama za kreditno poslovanje, primjerice sa scoring sustavima.
  • Otvorena i dokumentirana baza podataka omogućuje izradu izvještajnih modula po mjeri klijenta.