MAWIS je sustav za elektroničku identifikaciju pražnjenja otpada koji donosi mogućnost naplate usluge odvoza komunalnog otpada prema stvarnom broju pražnjenja, a ne paušalno prema površini objekta, broju osoba na stambenoj jedinici ili broju posuda koje je korisnik preuzeo.

Sustav MAWIS omogućuje:

  • Elektroničku identifikaciju pražnjenja na terenu
  • Unos i pregled svih relevantnih podataka u aplikaciji (korisnici, stambene jedinice, posude za otpad itd.)
  • Izradu statistika na temelju prikupljenih podataka s terena
  • Izradu obračuna za komunalne usluge i izdavanje računa na temelju kombinacije stvarnog broja pražnjenja i paušalnih parametara (kvadratura, broj osoba, vrsta objekta,...), prilagođeno specifičnostima svakog pojedinog grada
  • Razmjenu podataka s ostalim sustavima (knjigovodstveni program, druge aplikacije instalirane u Vašem okruženju). MAWIS može vršiti obračun ili poslužiti kao izvor podataka Vašoj postojećoj obračunskoj aplikaciji.

Implementacija MAWIS sustava korisnicima donosi niz pogodnosti:

  • Sustav omogućuje brzu reakciju u slučaju neplatiša. Kod pražnjenja posuda koje su na crnoj listi (neplatiše), sustav obavještava radnike u vozilu da se posuda nalazi na crnoj listi te se prema parametrima u sustavu radnik upućuje takve posude ne isprazniti, staviti obavijest o neplaćanju na posudu ili slično.
  • MAWIS eliminira tzv. "crna" pražnjenja (pražnjenja za koja nitko ne plaća), eliminacijom samo 2% crnih pražnjenja sustav se amortizira sam od sebe.
  • Komunalnom poduzeću sustav donosi mogućnost praćenja količine ispražnjenog otpada na terenu, praćenje rada radnika te optimizaciju tura, što dugoročno donosi značajne uštede u radu.
  • Sortiranjem otpada (staklo, papir,...) smanjuju se i troškovi komunalnih poduzeća prema deponiju.
  • Osim toga, komunalna poduzeća implementacijom MAWIS sustava doprinose i većoj pravednosti na korist i zadovoljstvo svojih klijenata.

Sustav se može opremiti i modulom za pregled tura koje su kamioni odvozili, kako bi se na digitalnoj karti grada dobio uvid gdje se kamion nalazio u kojem trenutku.

Ekobit je stekao veliko iskustvo radeći upravo na sustavu za identifikaciju otpada kojeg već više od 15 godina razvija za njemačkog partnera MOBA AG (www.moba.de). U suradnji s njim, i zbog iskazane potrebe na tržištu, odlučili smo sustav ponuditi i na hrvatskom tržištu.

Sustav je do sada instaliran na više od 100 lokacija u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Španjolskoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Luksemburgu i Češkoj. 2005. godine je napravljena i prva instalacija sustava u Hrvatskoj, u Crikvenici kao pilot projekt koji je od 2006. godine zaživio na cijelom području grada Crikvenice.