Brži izlazak na tržište i kontinuirana isporuka vrijednosti

Primjena procesa za upravljanje životnim ciklusom razvoja softvera (ALM) pomoći će Vam bolje definirati, razvijati i kontrolirati Vaše poslovne aplikacije. Naše usluge savjetovanja prilikom definiranja odgovarajućih poslovnih procesa i odabira optimalnih ALM alata i praksi vam jamče uspješno ostvarenje kontinuirane isporuke vrijednosti vašem krajnjem korisniku.

Suvremeni proces upravljanja životnim ciklusom razvoja softvera obuhvaća široki raspon aktivnosti. On nadilazi procese upravljanja, razvoja, testiranja, isporuke i održavanja, te uključuje skup agilnih praksi koje olakšavaju komunikaciju i povećavaju efikasnost timskog rada, podižu stopu uspješnosti projekata i omogućuju brzu reakciju na promjene tržišnih uvjeta.

Prihvaćanjem skupa ALM praksi koji odgovara vašim potrebama, uspješno ćete otkloniti većinu uobičajenih prepreka u procesu razvoja softvera i osposobiti svoje timove da svakom novom verzijom proizvoda kontinuirano isporučuju vrijednost. Na taj način čete smanjiti trajanje razvojnih ciklusa i ciklusa otklanjanja problema u produkciji, ubrzano sniziti operativne troškove i postići brži izlazak na tržište uz istovremeno povećanje angažmana i zadovoljstva krajnjih korisnika.

ALM konzultantske usluge su ključni dio našeg portfelja usluga za velika i srednja poduzeća. Cilj nam je pomoći vam da u sklopu vašeg procesa razvoja softvera ostvarite maksimalnu moguću poslovnu korist.

Ognjen Bajic, VS ALM MVP i viši savjetnik za ALM

Izvucite maksimum iz vašeg novog ALM procesa

Jednostavnije ćete prikupljati i preciznije definirati želje vaših korisnika. Značajno ćete skratiti ciklus oblikovanja konkretnih korisničkih zahtjeva. Time ćete skratiti cjelokupni ciklus isporuke konačnog proizvoda, a pritom će proizvod bolje zadovoljavati korisnička očekivanja i zadane standarde kvalitete.

Prakse agilnog upravljanja i razvoja će vam pomoći u nadzoru slijeda koraka u razvoju svakog korisničkog zahtjeva, od ideje do implementacije. Uspostavom kontinuiranog ciklusa testiranja, isporuke i dobivanja povratnih korisničkih informacija, postići ćete bolju kontrolu nad brzinom razvojnog procesa i kvalitetom isporučenih proizvoda. Vaš softver će ujedno biti prilagođen jednostavnijem nadzoru u produkciji. Daljnjom integracijom vaših sustava za praćenje grešaka u razvoju i produkciji moći ćete dodatno skratiti prosječno vrijeme otklanjanja grešaka u produkcijskom okruženju (MTTR - mean time to repair).

Application Lifecycle Management (ALM) usluge

Proces usvajanja ALM alata i principa ovisi o osobinama vašeg trenutnog razvojnog okruženja i praksama koje koristite u procesu razvoja softvera. On može varirati od manjih podešavanja u načinu kako proizvodite i isporučujete softverska rješenja, do opsežnih promjena u cjelokupnoj organizaciji. Naš pristup se u potpunosti zasniva na zadovoljenju vaših specifičnih potreba i glavni nam je cilj pomoći vam da što jednostavnije i efikasnije prijeđete na novo ALM okruženje.

Kroz projekt će vas voditi naši tehnološki stručnjaci koji posjeduju iznimno iskustvo stečeno dugogodišnjim radom na području softverskog inženjerstva u nizu vertikalnih sektora, poput financijskog i telekomunikacijskog sektora, te koji se neprekidno specijaliziraju u svim područjima modernog ALM-a.

Katalog ALM usluga:

  • Procjena trenutnog stanja vašeg razvojnog procesa
  • Prijedlog strateških i tehnoloških smjernica za poboljšanje
  • Kratkoročna i dugoročna projekcija poslovnih koristi nastalih uvođenjem različitih razina ALM alata i praksi
  • Instalacija i prilagodba TFS alata i procesa
  • Treninzi i radionice prilagođeni potrebama vaših upravljačkih, razvojnih i operativnih rola
  • Podrška i održavanje nakon isporuke

Ovdje možete pogledati svjedočanstva korisnika i reference